Outsourcing IT

Outsourcing oznacza kompleksową obsługę informatyczną Państwa przedsiębiorstwa prowadzoną przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Jak to działa? Wy przekazujecie nam kontrolę nad wybranymi obszarami IT, dzięki czemu oszczędzacie czas i pieniądze (utrzymanie własnego działu IT jest bowiem często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczonych usług). My zapewniamy stały nadzór nad sprzętem komputerowym od momentu jego zakupu, poprzez instalację, dostosowanie oprogramowania, przeprowadzanie wszelkich zmian i uaktualnień, naprawy serwisowe, aż po cały szereg specjalistycznych usług związanych z działaniem zaplecza informatycznego w Waszej firmie. Możecie nam Państwo powierzyć całość lub część infrastruktury informatycznej firmy, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Oferta ta skierowana jest do Klientów wymagających regularnego nadzoru nad sprzętem komputerowym.

Główne korzyści z outsourcingu to:

 • redukcja kosztów wynikająca z braku potrzeby zatrudniania własnego informatyka (przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego dostępu do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej),
 • lepsza kontrola nad wydatkami na technologię informatyczną,
 • uproszczenie struktury organizacyjnej firmy,
 • podniesienie wydajności i stabilności środowiska informatycznego, dzięki ustandaryzowaniu procedur i procesów IT,
 • optymalne dopasowanie infrastruktury IT i świadczonych usług do rzeczywistych potrzeb firmy,
 • możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności firmy,
 • zapewnione zaplecze techniczne,
 • dostęp do wielu nowatorskich technologii,
 • gwarantowana jakość i terminowość świadczonych usług,
 • przyspieszenie czasu reagowania na trendy rynkowe,
 • niezawodność i bezpieczeństwo.
A wszystko to prowadzi do zwiększenia wydajności i podniesienia jakości oferowanych przez Państwa firmę produktów i usług.

W ramach stałej umowy serwisowej oferujemy:

 • czuwanie nad prawidłową i bezusterkową pracą sytemu komputerowego,
 • opiekę techniczną i serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie modernizacji infrastruktury informatycznej i usprawnienia jej działania,
 • pomoc w wyborze nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego zakup,
 • instalację, konfigurację i administrowanie siecią komputerową, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi,
 • wdrażanie polityki bezpieczeństwa,
 • kompleksową obsługę serwerów oraz baz danych,
 • usługi z zakresu archiwizacji danych,
 • HelpDesk - wsparcie użytkowników w zakresie bieżących problemów,
 • stałą pomoc telefoniczną i osobistą.
Czas reakcji na zgłaszane problemy, a także dokładny zakres wykonywanych usług są określone w umowie serwisowej.

Proponujemy Państwu także skorzystanie ze zdalnej opieki serwisowej. Dzięki wyeliminowaniu konieczności przyjazdu do siedziby firmy możemy obniżyć koszty oferowanych usług oraz znacznie skrócić czas reakcji na zgłaszane problemy, a co się z tym wiąże zwiększyć efektywność działania Państwa firmy. Dlatego jak najwięcej czynności administracyjnych na serwerze staramy się wykonywać zdalnie zachowując dbałość o bezpieczeństwo dostępu i transmisji danych. Pomoc zdalną oferujemy Klientom bez względu na lokalizację firmy – może to być dowolne miejsce zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jedynym warunkiem jest posiadanie szybkiego dostępu do Internetu.

Warunki stałej umowy serwisowej oraz cena są bardzo zróżnicowane i zależą od indywidualnych ustaleń z Klientem. Wpływają na nie:

 • ilość komputerów i serwerów w sieci,
 • czas reakcji na zgłoszoną awarię,
 • rodzaj i przepustowość łącza internetowego,
 • ilość i rodzaj dodatkowych urządzeń peryferyjnych,
 • ilość godzin serwisowych wchodzących w skład abonamentu,
 • odpowiedzialność za archiwizację i zabezpieczenie danych.
Umowy serwisowe opłacane są na zasadzie abonamentu miesięcznego w formie ryczałtu.


Doraźne usługi informatyczne

Drugą metodą współpracy są usługi doraźne. Polecamy je w przypadku Klientów, którzy nie potrzebują stałej opieki serwisowej. Oferujemy szereg usług serwisowych, wdrożeniowych, doradztwo przy doborze odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania oraz jego instalację i konfigurację. Opłaty za takie usługi regulowane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy według obowiązującego cennika. Czas reakcji zależy od ilości zgłoszeń na dany dzień.